• Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotka je strojní zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie.

V procesu kogenerace dochází k vysokému využití uložené energie v palivu (zemní plyn, propan, propan-butan, skládkový plyn, bioplyn). Vyrobené energie (teplo a elektřinu) poté jednoduše využíváte dle Vašich potřeb.

Možnosti uplatnění:

Stávající provozy
Vhodně navržená kogenerace nahrazuje méně účinné zdroje průmyslového tepla. Stávající primární zdroj se poté stává zdrojem vyrovnávacím a záložním.

Nové provozy
Osazení kogenerace do nově budovaných provozů vnáší od prvopočátku ekonomický přínos a zároveň se vyvarujete umisťování standardních méně učinných zdrojů tepla.

VYUŽITÍ:

BIOPLYNOVÉ STANICE

PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

BYTOVÉ A HOTELOVÉ KOMPLEXY

NEMOCNICE A LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÉ BUDOVY A OBCHODNÍ CENTRA

MĚSTSKÁ A OBECNÍ TEPELNÁ HOSPODÁŘSTVÍ

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

PROČ KOGENERACE?

Ptáte se, jaký přínos mají naše řešení a proč byste si měli vybrat řešení od nás?

  1. Vyšší účinnost oproti standardním zdrojům tepla
  2. Lze využít jako zdroj snižující výkonová maxima
  3. V návrhu řešení dbáme, aby bylo v největší možné míře využito vyrobené teplo a vyrobenou elektřinu vnímáme jako bonus navíc.
  4. Státní provozní podpora KVET – za každou vyrobenou MWh elektrické energie získáte provozní podporu v rámci “zelených bonusů.
  5. Naše služby Vám ušetří peníze a přinesou do Vašeho podnikání spokojenost a efektivitu.

Máte zájem o více informací, osobní konzultaci nebo nezávaznou poptávku?

2020 © DALU, s.r.o.