• Tepelná čerpadla

5 let

prodloužená záruka

10 let

záruka na kompresor

V oblasti tepelných čerpadel spolupracujeme s firmou Regulus, která dodává kvalitní tepelná čerpadla renomované švédské firmy s devadesátiletou tradicí. Společně s firmou Regulus se podílíme na vývoji provázání tepelných čerpadel a fotovoltaické elektrárny. Oba tyto zdroje energie spolu dokáží komunikovat, a díky tomu lze efektivně využít elektrickou energii ze slunce na pohánění tepelného čerpadla, či dohřívání akumulační nádrže.

Dotace:

Na tepelná čerpadla je aktuálně možné získat podporu ve výši až 127 500 Kč z dotačního programu Kotlíková dotace 2016. Druhou možností je získat příspěvek z programu Nová Zelená Úsporám, a to ve výši 75 000 Kč.

Neváhejte a kontaktujte nás.

Druhy tepelných čerpadel:

Vzduch/Voda
Tepelné čerpadlo vzduch/voda je nejčastěji instalovaným tepelným čerpadlem, pro jeho nízké pořizovací náklady, snadnou instalaci a velmi malou potřebu prostoru. Tento typ tepelného čerpadla lze instalovat prakticky kdekoliv, bez větších potíží, avšak je nutné přistupovat ke každému objektu individuálně. Tepelné čerpadlo Vzduch/Voda se například nehodí do horských oblastí, kde se teplota vzduch pohybuje nízko pod bodem mrazu. Dále je nutné pamatovat na to, že tento typ tepelného čerpadla vydává hladinu akustického výkonu o velikosti 55,4 dB(A), což může rušit jak samotné uživatele, tak sousedy.

+ nižší pořizovací náklady oproti typu země/voda
+ snadná a rychlá instalace
+ není třeba vrtat do země
+ minimální nároky na prostor
+ lze kombinovat s fotovoltaickou elektrárnou

nižší účinnost při nízkých teplotách oproti typu země/voda
vyšší spotřeba elektrické energie oproti typu země/voda
nevhodné umístění může obtěžovat hlukem
závislost na venkovní teplotě = kolísání výkonu

Země/Voda (plošný kolektor)
Tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem lze pořídit za podobnou cenu, jako typ vzduch/voda, avšak jeho výkon je stálý a provozní náklady jsou nižší, vzhledem ke stálé teplotě země. Problém je to, že má obrovské nároky na prostor. Na 1 kW instalovaného výkonu je nutné mít k dispozici prostor o velikosti 30 m2. Výběr místa pro plošný kolektor je nutné si dobře promyslet, protože v budoucnu nebude možné na tomto místě postavit garáž či bazén.

+ nižší pořizovací náklady ve srovnání s vrty
+ nízké provozní náklady
+ poměrně stálý zdroj tepla při nízkých venkovních teplotách
+ nevyžaduje speciální povolení
+ při správném dimenzování je to nevyčerpatelný zdroj
+ využívá solární energii akumulovanou do země

vysoké nároky na prostor (na 1 kW instalovaného výkonu 30 m2)
nad plošným kolektorem nelze v budoucnu postavit garáž nebo bazén
 v okolí plošného kolektoru by se neměly nacházet stromy, jejichž kořeny by ho mohli poškodit
nemá regulovaný výkon, tudíž se nehodí v kombinaci s FVE

Země/voda (hlubinný vrt)
Výhodou tepelného čerpadla s hlubinným vrtem je, že využívá geotermální energii země, díky tomu má velmi nízké provozní náklady a stálý výkon. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlubinný vrt, je nenáročné na volnou plochu. Úskalím tohoto řešení jsou velice vysoké investiční náklady na hlubinné vrty (cca 1 000 Kč/m) a nutnost vyřízení příslušných povolení.

+ stálý zdroj tepla při nízkých venkovních teplotách
+ vrty lze provést i na malém pozemku
+ možnost letního chlazení

vyšší pořizovací náklady
vrty vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas příslušného stavebního úřadu
vrty mohou ovlivnit vodní poměry, proto je potřeba i souhlas vodoprávního úřadu
nemá regulovaný výkon, tudíž se nehodí v kombinaci s FVE

Máte zájem o více informací, osobní konzultaci nebo nezávaznou poptávku?

2020 © DALU, s.r.o.