• Zateplování

Snížení průvzdušnosti obálky budovy je jedním z prvotních úkonů pro dosažení nižších účtů za energie. Zamezením úniku teplé energie v zimním období docílíte úspor při vytápění objektu.

Na snížení energetické náročnosti budov jsou v tuto chvíli vypsány dotace, jak pro rodinné domy, tak bytové domy na území hlavního města Prahy.

Nová Zelenám Úsporám 2016-2021 – oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a bytových domů na území hlavního města Prahy

RODINNÉ DOMY a BYTOVÉ DOMY (na území hlavního města Prahy)

  • výměna oken a dveří
  • zateplení obvodových stěn
  • zateplení střechy, stropu a podlahy
  • lze kombinovat s oblastí podpory C – výměna stávajícího neekologického zdroje tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace fotovoltaických panelů a instalace systémů s nuceným větrání se zpětným získáváním tepla
  • celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů
  • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Máte zájem o více informací, osobní konzultaci nebo nezávaznou poptávku?

2020 © DALU, s.r.o.